Bilimsel Danışma Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu

ÜNİVERSİTE

ADI-SOYADI

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Zafer Ebay

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr.Ahmet Küçükçetin

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.Mustaa Akçelik

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.Ertan Anlı

Ankara Üniversitesi

Doç.Dr.Pınar Şanlıbaba

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.H.Barbaros Özer

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.Murat Karaoğlu

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.Mükerrem Kaya

Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr.Semra Kayaardı

Çukurova Ünivesitesi

Prof.Dr.Zerrin Erginkaya

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.Turgut Cabaroğlu

Ege Üniversitesi

Prof.Dr.Taner Baysal

Ege Üniversitesi

Prof.Dr.Şebnem Tavman

Ege Üniversitesi

Prof.Dr.Aytaç S.Gümüşkesen

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr.Mahmut Doğan

Gaziantep Üniversitesi

Prof.Dr.Medeni Maskan

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Halil Vural

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Hamit Köksel

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Aykut Aytaç

Harran Üniversitesi

Prof.Dr.Ayhan Atlı

İnönü Üniversitesi

Prof.Dr.İhsan Karabulut

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Meral Kılıç Akyılmaz

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof.Dr.Özlem Turgay

Konya (Necmettin Erbakan) Üniversitesi

Prof.Dr.Nermin Bilgiçli

Mersin Üniversitesi

Prof.Dr.T.Koray Palazoğlu

Nevşehir Hazı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof.Dr.Nesimi Aktaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Serpil Şahin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Alev Bayındırlı

Ora Doğu Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Gülüm Şumnu

Orta Doğu Teknik Ünivesitesi

Yrd.Doç.Dr.Mecit Halil Öztop

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof.Dr.Zeliha Yıldırım

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.Zehra Ayhan

Trakya Üniversitesi

Prof.Dr.Zeynep Katnaş

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.Utku Çopur

Yeditepe Ünivesitesi

Prof.Dr.Mustafa Özilgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Web Tasarım, Ankara Web Tasarım