Bildiri Kuralları
Kurallar

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

(Lütfen bildiri özetinizi yazmadan önce dikkatlice okuyunuz. Yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.)

1.       Bildiri özetleri bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermeli, ilk satıra büyük harfler ile çalışmanın başlığı, ikinci satıra ise yazarların kurumları (kısaltma yapılmadan açıkça) yazılmalı, ad ve soyadları unvan kullanılmadan yazılmalı, bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmeli, iletişim kurulacak kişi farklı ise dipnotla belirtilmelidir. Yazarların varsa akademik unvanları ve adresleri dipnot olarak yazılmalıdır. Başlık, yazar ve kurum isimleri ortalı olarak ayarlanmalıdır.

2.       Bildiri özetleri Microsoft Word programında, Times New Roman 12 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır. Yazım dili Türkçe'dir. 

3.       Bildiri özetlerinin kelime sayısı 150 - 200 arasında olmalıdır. (başlık ve yazar isimleri hariç)

4.       Çalışmanın ait olduğu konu ve bildirinin poster ya da sözlü olarak sunulması konusundaki tercihler formda belirtilmelidir. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.

5.       Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.

6.       Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

7.       Kabul edilen bildirilerin özetleri kongre kitabında basılacaktır.

8.       Programda yer aldığı halde, zamanında gönderilmeyen sözlü ve poster bildiriler kongre özeti kitabında basılmayacaktır.

9.       Poster boyutları 70x100 cm ebatlarında hazırlanmalıdır.

10.   Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 23 Haziran 2017’dir.

 
 
 
Web Tasarım, Ankara Web Tasarım