Değerli Katılımcılar,

Odamız tarafından iki yılda bir düzenlenmekte olan Gıda Mühendisliği Kongrelerinin dokuzuncusu 12-14 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir/ Selçuk’da gerçekleştirilecektir.

9.Gıda Mühendisliği Kongresi‘nin amacı; Gıda zincirinin, bilimsel ve teknolojik konularını "çiftlikten sofraya" tüm aşamalarını kapsayacak şekilde ele almak, diğer taraftan 5996 sayılı kanun ile özel sektördeki çalışma alanları fazlasıyla kısıtlanan, kendi alanlarında Bakanlık kadrolarında sayıca ve temsiliyet açısından etkin bir şekilde yer alamayan, Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre asıl uzmanlık alanı olmasına rağmen Hijyen Eğitimi almak zorunda bırakılan, bu da yetmezmiş gibi gıda alanında uzman olmayan kişilerin sosyal medya/ medya üzerinden son derece cahilce, bilim ahlakından uzak şekilde paylaştıkları “Gıda Mühendislerini ve Gıda Mühendisliği mesleğini” karalayıcı ve küçültücü, ifadelere maruz kalan meslektaşlarımızın, ülkemizdeki gıda güvenliğindeki yerinin neresi olduğunu, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını korumak için neler yapılması gerektiğini ve bu bakışla gıda sektörünü her yönüyle tartışmaya açmaktır.

Kongre süresince, alanında uzman bilim insanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek çalışmalarını ve görüşlerini paylaşacakları sözlü bildiri sunumlarını içeren oturumların, bilimsel poster sergisinin yanı sıra güncel konuların tartışılacağı paneller de düzenlenecektir.

Gıda ile ilgili gelişmeleri, sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak üzere, sektörün tüm paydaşlarıyla Kongremizde bir araya gelmeyi ümit ediyoruz.

Kongremiz, sizlerin katılımı ve paylaşımı ile zenginleşecektir…

Saygılarımla

Yusuf SONGÜL
Kongre Başkanı

 
Web Tasarım